എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ ഫലത്തിനൊപ്പം മാർക്ക് ഷീറ്റും: ഈ വർഷമുതൽ സാധ്യത**എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു ഗ്രേസ് മാർക്ക് മൂന്നിരട്ടിയാക്കി: പരിഷ്ക്കരണം കായിക താരങ്ങൾക്കും സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിനും**തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ വികസനം: സംസ്ഥാനത്ത് 210 സ്‌കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ് സെന്‍റെറുകൾ.
Previous
Next
Previous
Next
Ramananda Chatterjee (1865-1943)
  • ഇന്ന് മെയ് 29 രാമാനന്ദ ചാറ്റർജി ജനിച്ച ദിവസം.
  • രാമാനന്ദ ചാറ്റർജി 1865 മെയ് 29 ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള ബംഗാളിലെ ബങ്കുര ജില്ലയിലെ പഥക്പാര ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു.
  • 1907-ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മോഡേൺ റിവ്യൂവിന്റെ സ്ഥാപകനും എഡിറ്ററും ഉടമയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
  • പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ തന്റെ മുൻകൈയെടുപ്പിന് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
  • കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളിലെ കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച ഇന്ത്യൻ എഡിറ്ററായിരുന്നു രാമാനന്ദ ചാറ്റർജി.
  •  
Play Video

Available Digital Guide

Subjects Offered

Why students love Our Research Platform ?

 
             ENDZ EDUCATION IS AN I .T ENABLED LEARNING PLATFORM FOR THE SCHOLARS.
 ENDZ EDUCATION HAS COME FORWARD
 WITH NEW TECHNOLOGY IN EDUCATION
 CORPORATING NEW IDEAS,MAKING IT 
EASIER TO UNDERSTAND THE CONCEPTS 
AND THUS HELPING LITTLE BUDS TO ACHIEVE THEIR GOALS.
 
 

7902582922

contact

7902582922

contact

7902582922

contact

7902582922

contact