സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ തുടർപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കമ്പാർട്ട്മെന്‍റ് പരീക്ഷകൾ അടുത്തമാസം നടക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 25 വരെയാണ് പരീക്ഷ. രണ്ടാം ടേം പാഠ്യപദ്ധതി അടിസ്ഥാനമായാണ് പരീക്ഷ നടത്തുക.നഴ്സിങ് പ്രവേശന നടപടികൾ ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം.അഗ്നിപഥ് പ്രവേശനം നേടുന്നവർക്ക് അര്‍ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലും അസം റൈഫിള്‍സിലും മുൻഗണന.എംബിബിഎസ്, ആർക്കിടെക്ച്ചർ കോഴ്സുകൾക്ക് ഇനിയും അപേക്ഷിക്കാത്തവർക്ക് ജൂലൈ 26വരെ അവസരം.
Previous
Next
Previous
Next

AUGUST-10
WORLD LION DAY

WORLD LION DAY 2022:  August 10 is the day we celebrate the king of the jungle in the form of World Lion Day. The day aims to spread awareness of lions and the urgent need to strive toward their conservation. Lions are silently in danger of going extinct worldwide. But this wasn’t always a worry.

 
Play Video

Available Digital Guide

Subjects Offered

Why students love Our Research Platform ?

 
             ENDZ EDUCATION IS AN I .T ENABLED LEARNING PLATFORM FOR THE SCHOLARS.
 ENDZ EDUCATION HAS COME FORWARD
 WITH NEW TECHNOLOGY IN EDUCATION
 CORPORATING NEW IDEAS,MAKING IT 
EASIER TO UNDERSTAND THE CONCEPTS 
AND THUS HELPING LITTLE BUDS TO ACHIEVE THEIR GOALS.
 
 

About us

World’s best solution

Education  

Student usage data
0%
Updation
0%
Bandwidth
0%

LEARNING IS NOW AT YOUR FINGERTIPS

In this rapidly booming cyber world and nuclear family system children are left lonely as their parents are working.They miss their grandparents, towers stories and care. In this busy schedule children's future remains as a big dream.
Here we are to enlighten these growing buds by easing their studies in an interesting and fabulous way. ENDZ ensures an easy and a new hi tech method for children to fulfill their dreams and to come out in flying colors.