The eyes, nose, and tongue are all made up of cells, but the types of cells and the way they are arranged and function are quite different. The eyes contain specialized photoreceptor cells that detect light and convert it into signals the brain can interpret. The nose contains specialized cells that detect smell molecules, and the tongue contains specialized taste receptor cells that detect different flavors. All of these organs are made up of different types of cells and have different functions.

കണ്ണുകൾ, മൂക്ക്, നാവ് എന്നിവയെല്ലാം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, എന്നാൽ കോശങ്ങളുടെ തരങ്ങളും അവയുടെ ക്രമവും പ്രവർത്തനവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കണ്ണുകളിൽ പ്രത്യേക ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റർ സെല്ലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് പ്രകാശം കണ്ടെത്തുകയും തലച്ചോറിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂക്കിൽ ഗന്ധ തന്മാത്രകൾ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങളും നാവിൽ വ്യത്യസ്ത രുചികൾ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രത്യേക രുചി റിസപ്റ്റർ കോശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത തരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്.

Cells are the basic building blocks of life, and all living organisms are composed of one or more cells. The diversity of cells is incredible, and all cells vary in size, shape, and function. For example, human cells come in many different types: nerve cells, skin cells, muscle cells, and so on. Each cell type has its own unique set of characteristics and functions. Additionally, cells may be either prokaryotic or eukaryotic, and each type of cell is further classified based on its structure and function.

കോശങ്ങൾ ജീവന്‍റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒന്നോ അതിലധികമോ കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. കോശങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം അവിശ്വസനീയമാണ്, എല്ലാ സെല്ലുകളും വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മനുഷ്യകോശങ്ങൾ പല തരത്തിലാണ് വരുന്നത്: നാഡീകോശങ്ങൾ, ചർമ്മകോശങ്ങൾ, പേശി കോശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ. ഓരോ സെല്ലിനും അതിന്റേതായ സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ, കോശങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പ്രോകാരിയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ യൂക്കറിയോട്ടിക് ആയിരിക്കാം, ഓരോ തരം സെല്ലും അതിന്‍റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതൽ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Tissues are collections of cells that have similar structure and functions. Examples of tissues include epithelial tissue, muscle tissue, connective tissue, and nervous tissue. Epithelial tissue is a thin layer of cells that lines the inside and outside of organs and blood vessels. Muscle tissue is composed of fibers that contract to produce movement. Connective tissue holds organs and other tissues together and provides support and protection. Nervous tissue is made up of specialized cells that transmit and receive signals to and from the brain.

സമാന ഘടനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉള്ള കോശങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് ടിഷ്യുകൾ. ടിഷ്യൂകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യു, പേശി ടിഷ്യു, ബന്ധിത ടിഷ്യു, നാഡീ കലകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവയവങ്ങളുടെയും രക്തക്കുഴലുകളുടെയും അകത്തും പുറത്തും വരയ്ക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ നേർത്ത പാളിയാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യു. പേശി ടിഷ്യു ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ ചുരുങ്ങുന്ന നാരുകൾ ചേർന്നതാണ്. ബന്ധിത ടിഷ്യു അവയവങ്ങളെയും മറ്റ് ടിഷ്യുകളെയും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുകയും പിന്തുണയും സംരക്ഷണവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും പുറത്തേക്കും സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നാഡീകലകൾ.

1. Epithelial tissue: A type of tissue that lines the organs and body cavities of animals.

2. Connective tissue: A type of tissue that binds and supports other tissues, including bone, cartilage, tendons, and ligaments.

3. Muscle tissue: A type of tissue that contracts to produce movement.

4. Nervous tissue: A type of tissue that transmits electrical signals throughout the body.

5. Endocrine tissue: A type of tissue that secretes hormones into the bloodstream.

6. Cardiac tissue: A type of tissue that forms the heart and helps it to contract.

7. Vascular tissue: A type of tissue that carries blood throughout the body.

1. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യു: മൃഗങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെയും ശരീര അറകളെയും വരയ്ക്കുന്ന ഒരു തരം ടിഷ്യു.

2. ബന്ധിത ടിഷ്യു: അസ്ഥി, തരുണാസ്ഥി, ടെൻഡോണുകൾ, അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് ടിഷ്യൂകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ടിഷ്യു.

3. പേശി ടിഷ്യു: ചലനമുണ്ടാക്കാൻ ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു തരം ടിഷ്യു.

4. നാഡീ കലകൾ: ശരീരത്തിലുടനീളം വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുന്ന ഒരു തരം ടിഷ്യു.

5. എൻഡോക്രൈൻ ടിഷ്യു: രക്തപ്രവാഹത്തിലേക്ക് ഹോർമോണുകളെ സ്രവിക്കുന്ന ഒരു തരം ടിഷ്യു.

6. കാർഡിയാക് ടിഷ്യു: ഹൃദയത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചുരുങ്ങാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ടിഷ്യു.

7. വാസ്കുലർ ടിഷ്യു: ശരീരത്തിലുടനീളം രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തരം ടിഷ്യു.

Muscle cells and nerve cells are both specialized types of cells, but they have different structures and functions. Muscle cells, also known as myocytes, are specialized to contract and generate force, while nerve cells, also known as neurons, are specialized to transmit signals throughout the body. The differences between muscle cells and nerve cells are due to the different roles they play in the body. Muscle cells contain proteins, such as actin and myosin, which give them the ability to contract and generate force. Nerve cells, on the other hand, contain proteins, such as ion channels, which give them the ability to transmit electrical signals. Additionally, muscle cells are much larger than nerve cells and have many more organelles and structures, such as mitochondria and sarcoplasmic reticulum, which help them to contract and generate force. Nerve cells, on the other hand, have few organelles and do not contain the proteins necessary for muscle contraction.

പേശി കോശങ്ങളും നാഡീകോശങ്ങളും പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളാണ്, എന്നാൽ അവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത ഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. മയോസൈറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേശി കോശങ്ങൾ സങ്കോചിക്കാനും ബലം സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രത്യേകമാണ്, അതേസമയം ന്യൂറോണുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നാഡീകോശങ്ങൾ ശരീരത്തിലുടനീളം സിഗ്നലുകൾ കൈമാറാൻ പ്രത്യേകമാണ്. പേശി കോശങ്ങളും നാഡീകോശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ അവ വഹിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത റോളുകളാണ്. പേശി കോശങ്ങളിൽ ആക്റ്റിൻ, മയോസിൻ തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അവ ചുരുങ്ങാനും ബലം സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു. നാഡീകോശങ്ങളാകട്ടെ, വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ കൈമാറാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്ന അയോൺ ചാനലുകൾ പോലുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ, പേശി കോശങ്ങൾ നാഡീകോശങ്ങളേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്, കൂടാതെ മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയ, സാർകോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി അവയവങ്ങളും ഘടനകളും ഉണ്ട്, അവ ചുരുങ്ങാനും ബലം സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, നാഡീകോശങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അവയവങ്ങളുണ്ട്, പേശികളുടെ സങ്കോചത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല.

The formation of a foetus begins with fertilization, which is the process in which an egg and sperm combine to form a single cell called a zygote. This single cell will then divide and differentiate into multiple cells, which will form the body parts and organs of the foetus. The process of foetal development will continue until the baby is born. During this time, the foetus will grow and develop, and the organs and body systems will mature.

ഒരു ഭ്രുണത്തിന്‍റെ രൂപീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ബീജസങ്കലനത്തോടെയാണ്, ഇത് ഒരു അണ്ഡവും ബീജവും സംയോജിപ്പിച്ച് സൈഗോട്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ കോശമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഈ ഒറ്റകോശം പിന്നീട് ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഭ്രൂണത്തിന്‍റെ ശരീരഭാഗങ്ങളും അവയവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതുവരെ ഭ്രുണത്തിന്‍റെ വികാസ പ്രക്രിയ തുടരും. ഈ സമയത്ത്, ഗര്ഭപിണ്ഡം വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യും, അവയവങ്ങളും ശരീര സംവിധാനങ്ങളും പക്വത പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

Cell differentiation is the process by which a single cell divides into two or more cells with different characteristics, such as specialized functions, shapes, and sizes. It is an essential process in the development and growth of multicellular organisms, as it creates the specialized cells needed to form tissues and organs. Cell differentiation is also important in the immune system, as it gives rise to a variety of specialized cells, each with its own specific role in the body’s defense. By forming specialized cells, cell differentiation helps to ensure that each cell is performing its most important function.

പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആകൃതികൾ, വലുപ്പങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവസവിശേഷതകളുള്ള ഒരു സെൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ സെല്ലുകളായി വിഭജിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സെൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ. ടിഷ്യൂകളും അവയവങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ, മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ജീവികളുടെ വികാസത്തിലും വളർച്ചയിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ്. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലും കോശ വ്യത്യാസം പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഇത് വിവിധ പ്രത്യേക കോശങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഓരോന്നിനും ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധത്തിൽ അതിന്റേതായ പ്രത്യേക പങ്ക് ഉണ്ട്. പ്രത്യേക സെല്ലുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഓരോ സെല്ലും അതിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സെൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ സഹായിക്കുന്നു.

Stem cells are special types of cells that have the ability to divide and replicate themselves indefinitely, as well as to develop into specialized cells. They are found in various parts of the body, including the brain, bone marrow, and blood. Stem cells have the potential to develop into many different types of cells, and can be used to treat a wide range of medical conditions.

അനിശ്ചിതമായി സ്വയം വിഭജിക്കാനും പകർത്താനും പ്രത്യേക കോശങ്ങളായി വികസിക്കാനും കഴിവുള്ള പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളാണ് വിത്തുകോശങ്ങൾ. തലച്ചോറ്, അസ്ഥിമജ്ജ, രക്തം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ശരീരത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവ കാണപ്പെടുന്നു. വിത്തുകോശങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളായി വികസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, കൂടാതെ വൈവിധ്യമാർന്ന മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

The immense popularity of stem cells can be attributed to their ability to differentiate into a wide range of specialized cells, as well as their potential to be used for regenerative medicine and for the treatment of various diseases, such as cancer and diabetes. Stem cells can also be used to create tissue and organs for transplantation, potentially eliminating the need for donors. This has made stem cells a promising area of research and development, and has led to the immense popularity of stem cells.

വിത്തുകോശങ്ങളുടെ വലിയ ജനപ്രീതിക്ക് കാരണമായത് വിവിധതരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകളായി വേർതിരിക്കാനുള്ള അവയുടെ കഴിവും പുനരുൽപ്പാദന വൈദ്യത്തിനും ക്യാൻസർ, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്‌ക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ്. ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷനായി ടിഷ്യൂകളും അവയവങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് ദാതാക്കളുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് വിത്തുകോശങ്ങളെ ഗവേഷണത്തിന്‍റെയും വികസനത്തിന്‍റെയും ഒരു വാഗ്ദാന മേഖലയാക്കി മാറ്റുകയും, സ്റ്റെം സെല്ലുകളുടെ വൻ ജനപ്രീതിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.

1. Stem cells are unspecialized cells that have the ability to differentiate into any type of specialized cell. This means they can become any type of cell in the body.

2. Stem cells are capable of self-renewal; they can divide and produce more of the same type of stem cell.

3. Stem cells are found in embryos, as well as in adults, and can be harvested from both sources.

4. Stem cells have the ability to develop into any type of cell in the body, including a heart cell, a nerve cell, or a muscle cell.

5. Stem cells can be used to repair and regenerate damaged tissue and organs.

6. Stem cells have the potential to become any type of cell, while other cells are limited in their ability to differentiate.

1. ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലിലേക്കും വേർതിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകളാണ് വിത്തുകോശങ്ങൾ. ഇതിനർത്ഥം അവ ശരീരത്തിലെ ഏത് തരം കോശമായും മാറും എന്നാണ്.

2. വിത്തുകോശങ്ങൾ. സ്വയം പുതുക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്; അവയ്ക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെം സെല്ലിനെ വിഭജിക്കാനും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

3. ഭ്രൂണങ്ങളിലും മുതിർന്നവരിലും വിത്തുകോശങ്ങൾ. കാണപ്പെടുന്നു, അവ രണ്ട് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വിളവെടുക്കാം.

4. ഹൃദയകോശം, നാഡീകോശം, പേശി കോശം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കോശമായും വികസിക്കാനുള്ള കഴിവ് മൂലകോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്.

5. കേടായ ടിഷ്യൂകളും അവയവങ്ങളും നന്നാക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും വിത്തുകോശങ്ങൾ. ഉപയോഗിക്കാം.

6. വിത്തുകോശങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള കോശവും ആകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതേസമയം മറ്റ് കോശങ്ങൾക്ക് അവയുടെ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് പരിമിതമാണ്.

  1. How is the destruction of cells in tissues compensated?

The destruction of cells in tissues is typically compensated by the process of cell regeneration, which relies on the body’s ability to replace damaged cells with new, healthy ones. This process occurs in a variety of tissues throughout the body, such as the skin, muscles, and bones. In some cases, such as with skin cells, the body is capable of completely replacing all of the cells in a given area, while in other cases, such as with muscle cells, the body is only able to partially regenerate the tissue.

ടിഷ്യൂകളിലെ കോശങ്ങളുടെ നാശം സാധാരണയായി കോശ പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയയിലൂടെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു, ഇത് കേടായ കോശങ്ങളെ പുതിയതും ആരോഗ്യകരവുമായവ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്‍റെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചർമ്മം, പേശികൾ, അസ്ഥികൾ എന്നിങ്ങനെ ശരീരത്തിലുടനീളമുള്ള വിവിധ ടിഷ്യൂകളിലാണ് ഈ പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ചർമ്മകോശങ്ങൾ പോലെ, ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്തെ എല്ലാ കോശങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ശരീരത്തിന് കഴിയും, മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പേശി കോശങ്ങൾ പോലെ, ശരീരത്തിന് ടിഷ്യുവിനെ ഭാഗികമായി മാത്രമേ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.

  1. Why is stem cell research gaining importance?

Stem cell research is gaining importance due to its potential to provide treatments and cures for a wide range of diseases and conditions. Stem cells can be used to create new tissues, organs, and other cells which can be used to replace damaged or diseased cells in the body, thus providing treatments for a wide range of conditions including heart disease, cancer, Parkinson’s disease, diabetes, and more. Additionally, stem cells could be used to study the development of diseases, allowing for more effective treatments. Lastly, stem cells also have potential to be used in regenerative medicine, leading to treatments for conditions such as spinal cord injuries, blindness, and more.

വൈവിധ്യമാർന്ന രോഗങ്ങൾക്കും അവസ്ഥകൾക്കും ചികിത്സകളും രോഗശാന്തികളും നൽകാനുള്ള കഴിവ് കാരണം വിത്തുകോശങ്ങൾ ഗവേഷണം പ്രാധാന്യം നേടുന്നു. പുതിയ ടിഷ്യൂകൾ, അവയവങ്ങൾ, മറ്റ് കോശങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കാൻ വിത്തുകോശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, അവ ശരീരത്തിലെ കേടായതോ രോഗമുള്ളതോ ആയ കോശങ്ങളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ ഹൃദ്രോഗം, അർബുദം, പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം, പ്രമേഹം, പ്രമേഹം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ അവസ്ഥകൾക്ക് ചികിത്സ നൽകുന്നു. കൂടുതൽ. കൂടാതെ, രോഗങ്ങളുടെ വികസനം പഠിക്കാൻ വിത്തുകോശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകൾ അനുവദിക്കുന്നു. അവസാനമായി, വിത്തുകോശങ്ങൾക്ക് പുനരുൽപ്പാദന വൈദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ഇത് സുഷുമ്നാ നാഡിക്ക് പരിക്കുകൾ, അന്ധത തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾക്കുള്ള ചികിത്സകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

  1. how many type of animal tissues?explain?

There are four main types of animal tissues: epithelial, muscle, connective, and nervous tissues.

Epithelial tissue is a sheet of cells that covers a body surface or lines a body cavity. It has many different functions, including protection, absorption, and secretion.

Muscle tissue is specialized for contraction and movement, allowing the body to move. It’s composed of bundles of long, thin cells called muscle fibers.

Connective tissue is made up of cells spaced apart by nonliving material, which provides support and protection to the body. Examples of connective tissue include bone, fat, and cartilage.

Nervous tissue is specialized for communication and coordination. It’s composed of neurons and supportive cells called glia. Neurons transmit electrical signals that allow the body to respond to changes in the environment.

പ്രധാനമായും നാല് തരം മൃഗകലകൾ ഉണ്ട്:ആവരണകല, പേശി, യോജകകാല, നാഡികല.

ആവരണകല ടിഷ്യു ശരീരത്തിന്‍റെ ഉപരിതലത്തെ മൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീര അറയെ വരയ്ക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ ഒരു ഷീറ്റാണ്. സംരക്ഷണം, ആഗിരണം, സ്രവണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന് ഉണ്ട്.

പേശി ടിഷ്യു സങ്കോചത്തിനും ചലനത്തിനും പ്രത്യേകമാണ്, ഇത് ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മസിൽ നാരുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നീളമേറിയതും നേർത്തതുമായ കോശങ്ങളുടെ ബണ്ടിലുകൾ ചേർന്നതാണ് ഇത്.

യോജകകാല ശരീരത്തിന് പിന്തുണയും സംരക്ഷണവും നൽകുന്ന ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാൽ അകന്നിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. അസ്ഥി, കൊഴുപ്പ്, തരുണാസ്ഥി എന്നിവയാണ് ബന്ധിത ടിഷ്യുവിന്‍റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ.

നാഡികല ആശയവിനിമയത്തിനും ഏകോപനത്തിനും പ്രത്യേകമാണ്. ഇത് ന്യൂറോണുകളും ഗ്ലിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സപ്പോർട്ടീവ് സെല്ലുകളും ചേർന്നതാണ്. പരിസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ശരീരത്തെ അനുവദിക്കുന്ന വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ ന്യൂറോണുകൾ കൈമാറുന്നു.

  1. Why does growth in plants occur at specific areas?

Growth in plants occurs at specific areas because of the presence of a plant hormone called auxin. Auxin is responsible for directing the growth of cells in plants, and is produced in higher concentrations in certain areas of the plant, such as the tips of shoots and roots. This hormone, in combination with other environmental factors, helps to determine which areas of the plant will experience growth.

ഓക്സിൻ എന്ന സസ്യ ഹോർമോണിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം കാരണം പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങളിലെ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ നയിക്കാൻ ഓക്സിൻ ഉത്തരവാദിയാണ്, കൂടാതെ ചെടിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതായത് ചിനപ്പുപൊട്ടലിന്‍റെയും വേരുകളുടെയും നുറുങ്ങുകൾ. ഈ ഹോർമോൺ, മറ്റ് പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച്, ചെടിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

  1. Meristematic tissues

Meristematic tissues are a type of plant tissue made up of undifferentiated cells that are capable of dividing and producing new cells. Meristematic tissues can be found in the root, stems, and leaves of plants. These tissues are responsible for growth and development, as well as wound healing.

മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യുകൾ

പുതിയ കോശങ്ങളെ വിഭജിക്കാനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള, വേർതിരിക്കപ്പെടാത്ത കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു തരം സസ്യകലകളാണ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യുകൾ. ചെടികളുടെ വേരുകളിലും തണ്ടുകളിലും ഇലകളിലും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യുകൾ കാണാം. ഈ ടിഷ്യൂകൾ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും, മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.

  1. meristematic cell and a mature cell .what are the difference between them?

A meristematic cell is an undifferentiated cell found in plants that is capable of dividing and differentiating into a variety of specialized cell types. Meristematic cells are found in the apical meristems, which are located at the tips of roots and shoots. These cells divide rapidly and continuously, allowing the plant to grow in size.

A mature cell is a cell that has completed the process of differentiation and is specialized in its function. Mature cells are found throughout the plant and are responsible for carrying out specific tasks. These cells are generally larger and more complex than meristematic cells and are unable to divide and differentiate further.

വിവിധതരം പ്രത്യേക കോശങ്ങളായി വിഭജിക്കാനും വേർതിരിക്കാനും കഴിവുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാത്ത കോശമാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ. വേരുകളുടെയും ചിനപ്പുപൊട്ടലിന്‍റെയും അഗ്രഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഗ്രമായ മെരിസ്റ്റമുകളിൽ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ കോശങ്ങൾ വേഗത്തിലും തുടർച്ചയായും വിഭജിക്കുന്നു, ഇത് ചെടിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയായ കോശം എന്നത് വേർതിരിക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയതും അതിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളതുമായ ഒരു കോശമാണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ കോശങ്ങൾ ചെടിയിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്നു, അവ നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. ഈ കോശങ്ങൾ സാധാരണയായി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകളേക്കാൾ വലുതും സങ്കീർണ്ണവുമാണ്, അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിഭജിക്കാനും വേർതിരിക്കാനും കഴിയില്ല.

  1. what are the different types of plant tissues are formed from meristematic cells?

1. Dermal Tissue: This type of plant tissue is made up of epidermal cells and provides protection to the plant.

2. Vascular Tissue: This type of plant tissue transports water, minerals, and other substances throughout the plant. It consists of xylem and phloem cells.

3. Ground Tissue: This type of plant tissue provides mechanical support, stores food and nutrients, and performs photosynthesis. It is made up of parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma cells.

4. Meristematic Tissue: This type of plant tissue is made up of actively dividing cells, which are responsible for plant growth.

1. ഡെർമൽ ടിഷ്യു: ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യകോശങ്ങൾ എപിഡെർമൽ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, ഇത് ചെടിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.

2. വാസ്കുലർ ടിഷ്യു: ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യകലകൾ ചെടിയിലുടനീളം വെള്ളം, ധാതുക്കൾ, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതിൽ സൈലം, ഫ്ലോയം സെല്ലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

3. ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യു: ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യകലകൾ മെക്കാനിക്കൽ പിന്തുണ നൽകുന്നു, ഭക്ഷണവും പോഷകങ്ങളും സംഭരിക്കുന്നു, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്നു. ഇത് പാരെൻചൈമ, കോളെൻചൈമ, സ്ക്ലെറെൻചൈമ കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്.

4. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യു: സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സജീവമായി വിഭജിക്കുന്ന കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യകോശങ്ങൾ.

  1. what are the different types of plant tissues?

1. Meristematic Tissue: These are undifferentiated cells that are found in the growing parts of the plant and are responsible for cell division and growth.

2. Parenchyma: This is the most common type of plant tissue, and is made up of spongy cells with thin walls and large vacuoles. It is mainly responsible for photosynthesis, storage, and repair.

3. Collenchyma: This is a type of plant tissue that is composed of cells with thick, flexible walls. It provides structural support and is mainly found in young stems and leaves.

4. Sclerenchyma: This is a type of plant tissue that is made up of dead cells with thick, rigid walls. It provides structural support and protection.

5. Xylem: This is a type of plant tissue that is made up of dead cells with thick, rigid walls. It transports water and minerals from the roots to the leaves.

6. Phloem: This is a type of plant tissue that is made up of living cells with thin walls. It transports food from the leaves to the other parts of the plant.

1. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യു: ചെടിയുടെ വളരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേർതിരിവില്ലാത്ത കോശങ്ങളാണിവ, കോശവിഭജനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.

2. പാരെൻചൈമ: ഇത് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചെടികളുടെ ടിഷ്യുവാണ്, ഇത് നേർത്ത ഭിത്തികളും വലിയ വാക്യൂളുകളുമുള്ള സ്പോഞ്ചി കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, സംഭരണം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് പ്രധാനമായും ഉത്തരവാദിയാണ്.

3. കോളൻചൈമ: കട്ടിയുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ ഭിത്തികളുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു തരം സസ്യകോശമാണിത്. ഇത് ഘടനാപരമായ പിന്തുണ നൽകുന്നു, പ്രധാനമായും ഇളം തണ്ടുകളിലും ഇലകളിലും കാണപ്പെടുന്നു.

4. സക്ലീറന്‍കൈമ: കട്ടിയുള്ളതും കർക്കശവുമായ ചുവരുകളുള്ള മൃതകോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു തരം സസ്യകോശമാണിത്. ഇത് ഘടനാപരമായ പിന്തുണയും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു.

5. സൈലം: കട്ടിയുള്ളതും കർക്കശവുമായ ഭിത്തികളുള്ള മൃതകോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു തരം സസ്യകോശമാണിത്. ഇത് വെള്ളവും ധാതുക്കളും വേരുകളിൽ നിന്ന് ഇലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു.

6. ഫ്ലോയം: നേർത്ത ഭിത്തികളുള്ള ജീവനുള്ള കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു തരം സസ്യകോശമാണിത്. ഇത് ഇലകളിൽ നിന്ന് ചെടിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നു.

  1. Vascular tissues

Vascular tissues are tissues composed of specialized cells for transporting water, minerals, and nutrients throughout the plant. They are composed of two types of cells: xylem and phloem. Xylem cells are responsible for transporting water and minerals from the roots to the leaves and other parts of the plant. Phloem cells are responsible for transporting sugars and other nutrients produced by photosynthesis throughout the plant.

ചെടിയിലുടനീളം വെള്ളം, ധാതുക്കൾ, പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ടിഷ്യൂകളാണ് സംവഹനകാലകള്‍ ടിഷ്യുകൾ. അവ രണ്ട് തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്: സൈലം, ഫ്ലോയം. വേരുകളിൽ നിന്ന് ഇലകളിലേക്കും ചെടിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വെള്ളവും ധാതുക്കളും എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സൈലം സെല്ലുകളാണ്. പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും മറ്റ് പോഷകങ്ങളും ചെടിയിലുടനീളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഫ്ലോയം കോശങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.

  1. What are the important tissues that the stomach and the intestine are made up of?

Stomach:

-Mucosa: Simple columnar epithelial cells, gastric pits, glands, lamina propria (a layer of connective tissue), and muscularis mucosae (a thin layer of smooth muscle).

-Submucosa: Connective tissue, blood vessels, lymphatic vessels, and nerves.

-Muscularis externa: A thick layer of smooth muscle.

-Serosa: A layer of connective tissue.

Intestine:

-Mucosa: Simple columnar epithelial cells, crypts of Lieberkühn, villi, lamina propria (a layer of connective tissue), and muscularis mucosae (a thin layer of smooth muscle).

-Submucosa: Connective tissue, blood vessels, lymphatic vessels, and nerves.

-Muscularis externa: A thick layer of smooth muscle.

-Serosa: A layer of connective tissue.

ആമാശയം:

-മ്യൂക്കോസ: ലളിതമായ കോളം എപ്പിത്തീലിയൽ കോശങ്ങൾ, ഗ്യാസ്ട്രിക് കുഴികൾ, ഗ്രന്ഥികൾ, ലാമിന പ്രൊപ്രിയ (ബന്ധിത ടിഷ്യുവിന്‍റെ ഒരു പാളി), മസ്കുലറിസ് മ്യൂക്കോസ (മിനുസമാർന്ന പേശികളുടെ നേർത്ത പാളി).

– സബ്മ്യൂക്കോസ: ബന്ധിത ടിഷ്യു, രക്തക്കുഴലുകൾ, ലിംഫറ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, ഞരമ്പുകൾ.

മസ്കുലറിസ് എക്സ്റ്റേർന: മിനുസമാർന്ന പേശികളുടെ കട്ടിയുള്ള പാളി.

-സെറോസ: ബന്ധിത ടിഷ്യുവിന്‍റെ ഒരു പാളി.

കുടൽ:

-മ്യൂക്കോസ: ലളിതമായ സ്തംഭമായ എപ്പിത്തീലിയൽ കോശങ്ങൾ, ലിബർകൂൺ, വില്ലി, ലാമിന പ്രൊപ്രിയ (ബന്ധിത ടിഷ്യുവിന്‍റെ ഒരു പാളി), മസ്കുലറിസ് മ്യൂക്കോസ (മിനുസമാർന്ന പേശികളുടെ നേർത്ത പാളി) എന്നിവയുടെ ക്രിപ്റ്റുകൾ.

– സബ്മ്യൂക്കോസ: ബന്ധിത ടിഷ്യു, രക്തക്കുഴലുകൾ, ലിംഫറ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, ഞരമ്പുകൾ.

മസ്കുലറിസ് എക്സ്റ്റേർന: മിനുസമാർന്ന പേശികളുടെ കട്ടിയുള്ള പാളി.

-സെറോസ: ബന്ധിത ടിഷ്യുവിന്‍റെ ഒരു പാളി.

The stomach is a muscular organ located in the upper abdomen. It is part of the digestive system, and its primary function is to break down food and prepare it for further digestion. The stomach secretes digestive juices and moves the food around so that the digestive enzymes can break it down. The stomach also helps to absorb certain nutrients from the food.

വയറിന്‍റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പേശി അവയവമാണ് ആമാശയം. ഇത് ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ്, അതിന്‍റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം ഭക്ഷണം വിഘടിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ ദഹനത്തിനായി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ആമാശയം ദഹനരസങ്ങൾ സ്രവിക്കുകയും ഭക്ഷണം ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ദഹന എൻസൈമുകൾക്ക് അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയും. ഭക്ഷണത്തിലെ ചില പോഷകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യാനും ആമാശയം സഹായിക്കുന്നു.

The intestine’s main function is to absorb nutrients, vitamins, and minerals from the food we eat and to remove waste products from the body.

നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങളും വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കുടലിന്‍റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം.

The advantage of organs with the same function working together as a system is that it allows for greater efficiency and coordination of the function, resulting in more effective overall performance. This type of system also allows for better communication between the organs, allowing them to respond quicker and more accurately to changes in their environment.

ഒരേ പ്രവർത്തനമുള്ള അവയവങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രയോജനം, അത് പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും ഏകോപനവും അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം അവയവങ്ങൾക്കിടയിൽ മികച്ച ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നു, പരിസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങളോട് വേഗത്തിലും കൃത്യമായും പ്രതികരിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു.

When organs combine, they form organ systems. These organ systems work together to perform specific functions that help the body maintain homeostasis, or a stable internal environment. Some examples of organ systems are the digestive system, the respiratory system, the circulatory system, and the nervous system.

അവയവങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ അവയവ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശരീരത്തെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിരമായ ആന്തരിക അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ അവയവ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദഹനവ്യവസ്ഥ, ശ്വസനവ്യവസ്ഥ, രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം, നാഡീവ്യൂഹം എന്നിവയാണ് അവയവ വ്യവസ്ഥകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ.

When organ systems combine together, they form the body’s integrated systems. These integrated systems are responsible for regulating and maintaining the body’s homeostasis — the balance of physiological processes that keep the body functioning properly. The integrated systems work together to maintain the body’s internal environment, responding to changes in the external environment. Examples of integrated systems include the endocrine system, the nervous system, the immune system, and the cardiovascular system.

അവയവ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ, അവ ശരീരത്തിന്‍റെ സംയോജിത സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ശരീരത്തിന്‍റെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഈ സംയോജിത സംവിധാനങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാണ് – ശരീരത്തിന്‍റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രക്രിയകളുടെ ബാലൻസ്. ബാഹ്യ പരിതസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്‍റെ ആന്തരിക അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് സംയോജിത സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംയോജിത സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം, നാഡീവ്യൂഹം, രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം, ഹൃദയ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

The different levels of organization in organisms are:

1. Cells: Cells are the basic unit of life and are the smallest level of organization in organisms. They are made up of a variety of different components such as a cell membrane, nucleus, mitochondria, and cytoplasm.

2. Tissues: Tissues are a group of cells that are organized and specialized to perform a specific function. Examples of tissues include muscle tissue, nerve tissue, and connective tissue.

3. Organs: Organs are a collection of tissues that work together to perform a specific function. Examples of organs include the heart, lungs, and kidneys.

4. Organ systems: Organ systems are composed of several organs that work together to perform a specific function. Examples of organ systems include the respiratory system, digestive system, and reproductive system.

5. Organism: An organism is the highest level of organization and is made up of all of the different levels of organization listed above. Examples of organisms include humans, plants, and animals.

ജീവികളിലെ സംഘടനയുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ ഇവയാണ്:

1. കോശങ്ങൾ: ജീവന്‍റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് കോശങ്ങൾ, ജീവജാലങ്ങളിലെ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ തലമാണ്. സെൽ മെംബ്രൺ, ന്യൂക്ലിയസ്, മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയ, സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഘടകങ്ങളാൽ അവ നിർമ്മിതമാണ്.

2. ടിഷ്യൂകൾ: ടിഷ്യുകൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളാണ്. ടിഷ്യൂകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ പേശി ടിഷ്യു, നാഡി ടിഷ്യു, ബന്ധിത ടിഷ്യു എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

3. അവയവങ്ങൾ: ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിഷ്യൂകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് അവയവങ്ങൾ. അവയവങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, വൃക്കകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

4. അവയവ സംവിധാനങ്ങൾ: ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി അവയവങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് അവയവ സംവിധാനങ്ങൾ. അവയവ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ശ്വസനവ്യവസ്ഥ, ദഹനവ്യവസ്ഥ, പ്രത്യുൽപാദന സംവിധാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 5. ഓർഗാനിസം: ഓർഗനൈസേഷന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ് ഒരു ഓർഗാനിസം, മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനാ തലങ്ങളും ചേർന്നതാണ്. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ മനുഷ്യരും സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.