വീണ്ടും അപ്ലിക്കേഷന്‍ അയക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന Apply ബട്ടന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയുക